commissie nachtburgemeesterOLDENZAAL – Vrijdagavond 29 maart 2019 werd de eerste nachtburgemeester van Oldenzaal gepresenteerd. Op dat moment werd de representant zichtbaar in het Oldenzaalse (dag) en nachtleven. En zichtbaar is hij gebleven, op vele fronten en momenten en niet alleen in de nachtelijke uren.

Met zijn uitspraak dat het overdag voor veel mensen ook nacht kan zijn, doelde hij op de eenzaamheid die bij veel mensen wordt waargenomen. Niet alleen bij ouderen, ook jongeren raken geïsoleerd en deze verdienen extra aandacht. Nu de nachtburgemeester zo ongeveer acht maanden in functie is en naar tevredenheid van de inwoners van Oldenzaal zijn taak uitvoert, is het tijd om te bezien hoe we verder gaan. Toon Brummelhuis is nog niet zo dominant op de voorgrond aanwezig maar achter de schermen is hij druk in de weer. Dat de nachtburgemeester zijn eigen weg gaat en zijn weg weet te vinden is voor de initiatiefnemers van destijds niet onopgemerkt gebleven.

Vaak op pad
De nachtburgemeester was veel op pad; zoals de Oldenzaalse kroegentocht, voor vrijwilligerswerk, optredens met koor Goed Gemutst en de uitreiking van de Christenhusz Theaterprijs. Vorige week kwamen de leden van de initiatiefgroep nachtburgemeester bijeen en spraken met elkaar over, hoe en op welke wijze gaan wij in positieve zin bijdragen leveren aan het voortbestaan van het fenomeen nachtburgemeester in Oldenzaal. Hoe gaan we en op welke wijze blijven we de nachtburgemeester ondersteunen. De leden van de werkgroep kwamen tot het besluit dat er een bestuur moest worden gevormd. Voorzitter, tweede voorzitter, secretaris en penningmeester werden gekozen. De werkgroepleden gaan aan de slag met het opstellen van het werkplan ‘Nachtburgemeester 2019-2021’.

(Bron: Hart van Oldenzaal )