• Als nachtburgemeester geef ik gevraagd en ongevraagd advies op
  het gebied van het nachtleven en de avonden daaraan voorafgaand
  behoren daar ook bij. De horeca maar ook de winkeliers behoren tot
  die doelgroep.
 • Verder wil en zal ik een luisterend oor zijn voor alle Oldenzalers,
  maar ook de bezoekers aan onze Boeskoolstad mogen zeer zeker
  niet vergeten worden.
 • Op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden en kansen die een
  bijdrage kunnen leveren om de stad echt te laten bruisen.
  Het culturele leven kan en moet daar veel meer voor ingezet gaan
  worden.
 • En dan kijken naar wat er beter kan, maar er zijn zeer zeker zaken
  die we ongemoeid moeten laten. Oldenzaal promoten in positieve zin voor jong en oud.
 • En mensen die eenzaam zijn of zich eenzaam voelen, daar is geen
  leeftijden aan gebonden, die moeten we benaderen. Door-de-week
  wil het doorgaans nog wel, maar de weekenden kunnen zwaar zijn
  voor deze betrokken. Waarom niet op zaterdag of zondag aan
  het einde van de middag of het begin van de avond, deze mensen
  uitnodigen om bij de plaatselijke horeca een kopje koffie of thee te
  mogen drinken voor een aangepaste prijs?
  Mensen met een beperking zijn ook deelnemers van onze
  maatschappij. Daarvoor moeten we naar wegen gaan zoeken om die
  mensen naar eigen wil en kunnen, er veel meer bij te gaan
  betrekken.
 • Avondwandelingen over onze Stadswal, tevens de begrenzing van
  de binnenstad, kunnen een bijdrage leveren om de verhalen van
  onze stad onder de aandacht te brengen aan (nieuwe) inwoners en
  bezoekers. Nachtwandeling klinkt misschien beter, maar of de
  aanwonenden van de Stadswal daar letterlijk op liggen te
  wachten?
 • Nachtwandelingen naar Tanfana op de Tankenberg kunnen als een
  stuk respect voor haar en uiteraard omgeven met de nodige
  culturele bijdragen aan haar, worden opgezet.
  Ook als eerbetoon aan hetgeen jullie allen van haar hebt kunnen en
  moesten aanhoren.

Voor de invulling van dit alles heb ik u allen nodig!